Rozpočty svazky obcí

OZNÁMENÍ  JE  ZVEŘEJŇOVÁNO  NA  ZÁKLADĚ  NOVELIZOVANÉHO  ZÁKONA č. 250/2000 Sb., §  39 odst. 4  až 7,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Střednědobý výhled rozpočtu (dříve rozpočtový výhled), schválený rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet DSO naleznete na webových stránkách jednotlivých DSO:

21. 7. 2020 - Hospodaření svazku obcí

 

MIKROREGION  MAŠTALE : Domovská stránka | Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

   Do  listinné podoby zveřejněných dokumentů,  je možné nahlédnout na adrese: Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Borská 125, 539 44 Proseč u ředitelky sdružení Lucie Oherové- tel: 604 343 536

ROK 2021 - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED SOTM  na r. . 2020-2023 - z d e   -  vloženo 4.9.2019    

                  - Schválený rozpočet na rok 2021 vloženo 20.12.2020

                  -  Závěrečný účet SOTM za r. 2020 - vloženo 15.4.2021           

cxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx

 

MIKROREGION LITOMYŠLSKO -   z d e

   Do  listinné podoby zveřejněných dokumnentů je  možné nahlédnout na adrese: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl - Kontakt: Mgr Miroslava Kubešová- tel: 775 653 305

 Rok 2021 - schválený rozpočet na r. 2021 - z d e   vloženo  20.12.2020

                   - schválený závěrečný účet za rok 2019 -  zde- vloženo  2.7.2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

DSO AZASS POLIČKA

  Závěrečný účet Svazku obcí AZASS Polička, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, naleznete v sekci ROZPOČET na adrese - www.azass.cz

   Do listinné podoby zveřejněných dokumetů je možné nahlédnout na adrese- Svazek obcí AZASS Polička, Eimova ul. 294  - objekt E, 2. NP pan Mgr. Vít Češka - tel: 731 043 601 - azass@tiscali.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Schválený závěrečný účet za rok 2020 - vloženo 25.6.2021

 + Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2020 - vloženo 25.6.2021

Rok 2021   -  schválený rozpočet - z d e -zveřejněno 20.12.2020

                   -  střednědobý výhled - z d e -zveřejněno 10.12.2020

 

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

 

Komunální služby Hlinecko, svazek obcí  http://www.kshlinecko.cz

ROK 2020 - rozpočtový výhled r. 2019 - 2022

                 - schválený rozpočet - vloženo  20.12.2020

                 - schválený závěrečný účet za r. 2020- vloženo 21.6. 2021

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx