Rozpočty svazky obcí

OZNÁMENÍ  JE  ZVEŘEJŇOVÁNO  NA  ZÁKLADĚ  NOVELIZOVANÉHO  ZÁKONA č. 250/2000 Sb., §  39 odst. 4  až 7,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Střednědobý výhled rozpočtu (dříve rozpočtový výhled), schválený rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet DSO naleznete na webových stránkách jednotlivých DSO:

21. 7. 2020 - Hospodaření svazku obcí

 

MIKROREGION  MAŠTALE : Domovská stránka | Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

   Do  listinné podoby zveřejněných dokumentů,  je možné nahlédnout na adrese: Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Borská 125, 539 44 Proseč u ředitelky sdružení Lucie Oherové- tel: 604 343 536

ROK 2021 - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED SOTM  na r. . 2022 -2025  - vloženo 20.9.2021

                  - Schválený rozpočet na rok 2021 vloženo 20.12.2020

                  -  Závěrečný účet SOTM za r. 2020 - vloženo 15.4.2021   

                   - Závěrečný účet za rok 2021 - vloženo

ROK 2022 -  Schválený rozpočet na r. 2022 - vloženo 5.12.2021

cxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

 

MIKROREGION LITOMYŠLSKO -   z d e

   Do  listinné podoby zveřejněných dokumnentů je  možné nahlédnout na adrese: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl - Kontakt: Mgr Miroslava Kubešová- tel: 775 653 305

 Rok 2021 - schválený rozpočet na r. 2021 - z d e   vloženo  20.12.2020

                   - schválený závěrečný účet za r. 2020 - vloženo 10.6.2021

Rok 2022 - schválený rozpočet na r. 2022 - - vloženo 15.12.2021

                 - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2025 - vloženo 15.12.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

DSO AZASS POLIČKA

  Závěrečný účet Svazku obcí AZASS Polička, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, naleznete v sekci ROZPOČET na adrese - www.azass.cz

   Do listinné podoby zveřejněných dokumetů je možné nahlédnout na adrese- Svazek obcí AZASS Polička, Eimova ul. 294  - objekt E, 2. NP pan Mgr. Vít Češka - tel: 731 043 601 - azass@tiscali.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2021   -  schválený rozpočet - z d e -zveřejněno 20.12.2020

                   - střednědobý výhled rozpočtu  - zveřejněno  6.12.2021
                   - schválený závěrečný účet za rok 2021 - zveřejněno 2.6.2022

Rok 2022 schválený rozpočet -  zveřejněno  5.12.2021    

                 - změna rozpočtu č. 1 - čl.sch. 1.6.-zveřejněno 12.6.2022        

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx

Komunální služby Hlinecko, svazek obcí  http://www.kshlinecko.cz

ROK 2021  - schválený rozpočet - vloženo  20.12.2020

                 - schválený závěrečný účet za r. 2020- vloženo 21.6. 2021

ROK 2022schválený rozpočet na r. 2022 - vloženo 5.12.2021

                  - Rozpočtový výhled na r. 2022-2025 - vloženo 5.12.2021

ROK 2023 - Schválený rozpočet na rok 2023 - vloženo 5.1.2023

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx