ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem / internetem/ k dokumentům, které podle zákona mají být zveřejněny.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku před obecním úřadem.

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na našich webových stránkách - Rozpočet obce - Rozpočet školy - Rozpočet svazku obcí  - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u pani účetní.

Rovněž tam naleznete výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘKOU ŠKOLU

opatření vlády - dočasná ochrana vnitřních hranic ČR

Vyvěšeno: od 27. 9. 2022 do 10. 10. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Vyvěšeno: od 24. 9. 2022 do 24. 10. 2022

 - výsledky potvrzené pracovnicí českého statistického úřadu.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OOP Č.J.CR074462/2022 ODP/Šu

Vyvěšeno: od 21. 9. 2022 do 7. 10. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška MZe ČR-OOP-lesy-kůrovec, která doplňuje OOP ze dne 3.4.2019

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veř.vyhláška-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,(OOP) kterým se mění OOP ze dne 3.4.2019

Vyvěšeno: od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (OOP), které doplňuje OOP ze dne 2.4.2020

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost