Obnova svodu povrchových vod v Kutříně

Datum: 4. 12. 2021 | Počet fotografií: 6

     V listopadu r. 2021,  byla  zahájena v Kutříně obnova svodu povrchových vod mezi čp. 15 a čp 4. Obnova byla nutná z důvodu, že dešťové vody protékaly a poškozovaly  základy domů čp. 15 a čp. 4.  Dokončení bude provedeno v roce 2022.