Výpisy z usnesení ZO

   Zde jsou dobrovolně zveřejňovány VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ zastupitelstva obce na veřejných zasedáních. /výpisy z usnesení/

   Plné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutív kanceláři obecního úřadu.