Výpisy z usnesení ZO

   Zde jsou dobrovolně zveřejňovány VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ zastupitelstva obce  z veřejných  zasedání. /výpisy z usnesení/

   Plné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

 Výsledky z jednání -  ZO - 23.5.2023

 sledky z jednání  - ZO  28.března 2023

sledky z jednání - ZO  23.února 2023

sledky z jednání - ZO  14. února 2023