Výpisy z usnesení ZO

   Zde jsou dobrovolně zveřejňovány VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ zastupitelstva obce  z veřejných  zasedání. /výpisy z usnesení/

   Plné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

 Výsledky projednání - mimoř. ZO- 23.5.2023

 sledky projednání  - ZO  28.března 2023

sledky projednání - ZO  23.února 2023

sledky projednání - ZO  14. února 2023