Poplatky

Poplatky pro rok 2024

 Vodné a stočné

Odběratelům  doporučujeme placení  záloh na vodné a stočné

-  vodné -  25,-/m3

-  stočné - 35,-/m3

-  úhrada bezhotovostně - číslo účtu: 1141645309/0800

-  variabilní symbol 2310 a číslo popisné nemovitosti, např. čp. 24 bude 231024

 

Místní poplatek - odpady

- Termín platby: do 30. dubna

-  úhrada bezhotovostně,

-  na účet obce č.  1141645309/0800   - variabilní symbol uveďte:

-  1345 a číslo popisné nemovitosti ,  například  čp. 24 bude  134524

Poplatek  -   1.000,- Kč za osobu trvale hlášenou v obci

                     1.000,- Kč za rekreační objekt

 

Poplatek za psů:

Termín platby: do 31. března

-  číslo účtu obce: 1141645309/0800

-  variabilní symbol 1341 a číslo popisné nemovitosti, např. čp. 24 bude 134124

Poplatek - za jednoho psa                                                         100,-Kč

                  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,-Kč

                - osoba starší 65ti let   za jednoho psa                      70,-Kč

                  a druhého a  dalšího psa téhož držitele                 100,-Kč

     formulář - ohlášení k poplatku ze psa

Poplatky lze uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu:

                ve středu od 14.00 do 17.00hod., nebo po dohodě na níže uvedeném telef. čísle

 

Agendu poplatků vyřizuje: Martina Štrumfová - účetní obce  -  tel.775 660 950