Kaplička v Kutříně

 

  Čteme z kroniky  -  "Roku 1901- jakožto na  začátku nového století - jest v Kutříně vystavěna jubilejní kaple  Nejsvětějšího srdce Pána Jeříše - se zvoničkou.  Podnět ke stavbě dal kutřínský rodák a Dohaličský farář na odpočinku Jan Macháček, zde zrovna naproti v čp. 13,  jenž  také všechen hrubý náklad na hmoty,  řemeslníky,  zvonek,, oltář, vnitřní zařízení a nábytek i zevnější oplocení nesl.

   Výdaje tyto obnášely okrouhle 2 500zl., čili 5 000,-korun. Obec Kutřínská pomáhala při tom v ten způsob, že rolníci - katoličtí i nekteří evangeličtí - z lásky obětovali  dovoz  hmot a domkaři neb řemeslníci,  nějakou část dělnické a přidavačské práce".

    Kaplička tato se zvoničkou vystavěna je ku cti a slávě Boží v roce 1901. Až do té doby postrádala vesnička naše zvonku, jehož milý hlas volal by s jitrem ku plné práci a večer zval k modlitbě a k odpočinku a který by jásal s lidmi ve dnech radosti a truchlil s nimi v dobách bolesti a smutku.

   Plán ku stavbě vypracoval krajan stavitel pan Josef Netolický z Mířetína a stavbu provedl pan J.Baťa, mistr zednický ze Lhoty u Rychmburku.  Potřebné místo pro kapličku věnovali manželé Vincenc a Anna Královi.  Zvonek s obrazem sv.Václava  vážící  36  kg  zakoupen v továrně na hudební nástroje - Červený a synové v Hradci Králové.

    Základní kámen ku kapličce této položen byl dne 16.dubna 1901, tedy na úsvitě XX.století, kdy panoval František Josef I., jako císař  rakouský a v Čechách jako král.

     Vysvěcení kaple bylo vykonáno dne 15.června roku 1902 za účasti rychmburského faráře Jana Habala, zakladatele faráře Jana Macháčka, kamenického faráře Otakara Richtera, profesora náboženství Václava Kopeckého a skutečského katechety Jana Sokola.

      Poutní památka se koná vždy v neděli po svátku Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, někdy mše svatá, většinou odpoledne poutní kázání a pobožnost.

      Před primicí kutřínského rodáka vlp. Jana Kusého, konané o perálecké pouti dne 27.června 1948, byla kaple opravena a stejně tak i v peráleckém kostele sv.Jana Křtitele probíhaly před touto významnou událostí celé rychmburské farnosti potřebné opravy. Rozhodnutím biskupské konsistoře udělena kapli dne 6.září 1956 mešní licence - dvakrát do roka.

     Oprava kaple byla naposledy provedena v roce 1990 kutřínským rodákem JUDr. Štěpánem Kusým, Kutřín 13 / rodný domek p. faráře Macháčka, který byl iniciátorem a investorem stavby kapličky.                                                                                                                      Na kapličce byla provedena   výměna střešní krytiny včetně okapových žlabů a svodů a provedena byla i vnější omítka. Vše financoval z vlastních prostředků JUDr. Štěpán Kusý.  Zbývalo provést opravu rozpadajícího se pískovcového oplocení kapličky., které na náklady  OBCE PERÁLCE pravedla firma VKP Stanislava Dobrovolného z Pardubic, jmenovitě kutřínský občan pan Libor Gregor ze sousední nemovitosti čp.22.  Obec hradila i restaurování dveří  kapličky - práci provedl občan Kutřína pan Jiří Šetina z čp.6.            Na 100 leté výročí kapličky - roku 2001-  provedli kutřínští občané -místostarosta pan František Staněk z čp. 15 a Libor Gregor z čp. 22  další potřebné úpravy v kapličce i kolem .

       Dne 21.května 2001 za přítomnosti starostky obce paní Milady Drahošové, z Perálce čp. 72, místostarostry pana Františka Staňka, Libora Gregora, Jiřího Čermáka, z čp. 13 v Kutříně a dalších občanů Kutřína a Perálce, byl otevřen základní kámen kapličky - pískovcová schránka, kde po přečtení uloženého "PAMĚTNÍHO SPISU" / viz některé výše uvedené údaje o historii kapličky/  a prohlídce uložených mincí, byly vráceny tyto zpět do schránky.                                

       Do schránky bylo přiloženo mimo jiné:

- výpis z katastru nemovitostí,    zpráva o sčítání lidu, domů a bytů ,  fotografie kapličky,   seznam občanů trvale bydlících, dle čísel popisných, 4 listy fotokopie z farní kroniky z Předhradí a drobné mince platné v roce 2001.                         

 459_peralec-obrazky-010.jpg453_peralec-obrazky-011.jpg554_kaplicka.jpg572_img-0022.jpg573_img-0035.jpg

 

 

V roce 2021 kaplička Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše  v Kutříně, oslavila již 120 let  od výstavby, O kapličku pečuje pan František Staněk