Vodné a stočné

 VODNÉ A STOČNÉ  - v příloze neleznete  h i s t o r  i  i    i současnou výši  na příslušný rok    z d e

Vodné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

DOKUMENTY:

SMLOUVA  NA DODÁVKU VODY A ODVÁDĚNÍ  ODPADNÍCH VOD: 

  --- pro obec PERÁLEC

  --- pro KUTŘÍN

Reklamační řád:   

Kanalizační řád obce Perálec

Směrnice obce Perálec, kterou se zavádí stočné na území obce Perálec - od 1.1.2017 -  z d e

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ -  z d e

 PLATBA  -  NA ÚČET: -    zálohu I vyúčtování za vodné a stočné, můžete uhradit během roku bezhotovostně na účet obce č. 1141645309/0800 -
Varialibilní symbol pro platbu - 2310 a číslo popisné nemovitosti.
-příklad -číslo popisné 24 = VS 231024

- V HOTOVOSTI -  každý úřední den - středa,  nebo kdykoliv po  dohodě - tel. 775 660 950- účetní obce

   Odečet vodoměrů  provádí pracovník obce 1X ročně. a to nejdéle

k 30.11. zúčtovacího roku.

   Samoodečet je možné nahlásit e-mailem na adresu uctarna@peralec.cz, spolu s údaji o odběrném místě, případně fotografii vodoměru s čitelnými údaji (číslo vodoměru a konečný stav). a to také nejpozději k 30.11. zúčtovacího  roku.

   Stav vodoměru je také nutné nahlásit  při změně vlastníka nemovitosti.

Vyúčtování vodného a stočného,  uhradit nejpozději do 15.prosince zúčtovacího roku .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2023:  kalkulace - vodné ve výši 25,-Kč/m3

                                      - stočné ve výši 35,-Kč/m3

                                      - schváleno ZO dne 14.12.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022:   kalkulace  -   vodné   ve výši  27,-Kč/m3 
                                              stočné  ve výši  31,-Kč/m3 
                                             - schváleno ZO dne 13.12.2021
==================================================================    
 ROK  2021:     kalkulace:  - vodné      25,-Kč/ 1 m3
                                             - stočné     28,-Kč/ 1 m3
                       vyúčtování:  vodné      25,65 Kč/ 1m3
                                             stočné     33,99 Kč/ 1m3
Porovnání všech položek vodného a stočného za rok 2021- Perálec
        -             "          -         Voda předaná - Zderaz
        -             "          "        Voda předaná - Hluboká - zveřejněno 12.5.2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020 - zveřejněno 10.5.2021