Vodné a stočné

 VODNÉ A STOČNÉ  - v příloze neleznete  h i s t o r  i  i    i současnou výši  na příslušný rok    z d e

Vodné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

DOKUMENTY:

SMLOUVA  NA DODÁVKU VODY A ODVÁDĚNÍ  ODPADNÍCH VOD:  - z d e
reklamační řád:    zde

Kanalizační řád  obce Perálec - zde

Směrnice obce Perálec, kterou se zavádí stočné na území obce Perálec - od 1.1.2017 -  z d e

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ -  z d e PLATBA  -  NA ÚČET: -    zálohu na vodné a stočné, můžete uhradit během roku bezhotovostně na účet obce č. 1141645309/0800 -

Varialibilní symbol pro platbu - 2310 a číslo popisné nemovitosti.

-příklad -číslo popisné 24 = VS 231024

- V HOTOVOSTI -  každý úřední den - středa 17-  20.00 hod.,nebo kdykoliv po  dohodě - tel. 724 180 911

   Odečet vodoměrů se provádí 1X ročně. Vyúčtování vodného a stočného,  uhradit nejpozději do 10.prosince zúčtovacího roku .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2023:  kalkulace - vodné ve výši 25,-Kč/m3

                                      - stočné ve výši 35,-Kč/m3

                                      - schváleno ZO dne 14.12.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022:   kalkulace  -   vodné   ve výši  27,-Kč/m3 
                                              stočné  ve výši  31,-Kč/m3 
                                             - schváleno ZO dne 13.12.2021
==================================================================    
 ROK  2021:     kalkulace:  - vodné      25,-Kč/ 1 m3
                                             - stočné     28,-Kč/ 1 m3
                       vyúčtování:  vodné      25,65 Kč/ 1m3
                                             stočné     33,99 Kč/ 1m3
Porovnání všech položek vodného a stočného za rok 2021- Perálec
        -             "          -         Voda předaná - Zderaz
        -             "          "        Voda předaná - Hluboká
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020