ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem / internetem/ k dokumentům, které podle zákona mají být zveřejněny.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku před obecním úřadem.

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na našich webových stránkách - Rozpočet obce - Rozpočet školy - Rozpočet svazku obcí  - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u pani účetní.

Rovněž tam naleznete výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘKOU ŠKOLU

    KAMENNÁ ÚŘEDNÍ DESKA JE UMÍSTĚNA PŘED BUDOVOU OBECNÍHO ÚŘADU U PARKU.

Situace ve zdravotnictví - dopis hejtmana Pardubického kraje a náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví

Vyvěšeno: od 1. 12. 2023 do 16. 12. 2023

Dopis hejtmana Pardubického kraje

 

Název dokumentu Formát Velikost

Návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Perálec na rok 2024

Vyvěšeno: od 28. 11. 2023 do 15. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu obce Perálec na rok 2024

Vyvěšeno: od 28. 11. 2023 do 15. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu Komunální služby Hlinecko na rok 2024

Vyvěšeno: od 29. 11. 2023 do 14. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu AZASS Polička - rok 2024

Vyvěšeno: od 21. 11. 2023 do 7. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu Mikroregionu Litomyšlsko - rok 2024

Vyvěšeno: od 21. 11. 2023 do 7. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

0. 0. 2023 - Nedostatečně indentifikovaní vlastníci pozemků

 Upozornění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam vlastníků včetně poz. parcel

Zveřejněno do 31.12.2023

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy ze dne 3.11.2022

Vyvěšeno: od 3. 11. 2022 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost