ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k dokumentům, které podle uvedeného zákona mají být zveřejněny na úřední desce, také vzdáleným způsobem  na elektronické úřední desce. 

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na těchto našich webových stránkách - složka -Rozpočet obce - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u paní účetní.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku, před obecním úřadem.

V dalších složkách  naleznete také výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLU.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

Vyvěšeno: od 11. 4. 2024 do 16. 5. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Záměr Pardubického kraje o bezúplatném převodu pozemků

Vyvěšeno: od 13. 3. 2024 do 16. 4. 2024

 

 

Název dokumentu Formát Velikost