KRCHOVKA

KRCHOVKA - pověst

    Čte se ve starých  zápisech, že mezi Hněvěticemi a Perálcem poraženi byli v  roce 1648,  loupežní Švédové císařskými, ale nikde se nečte, kde byli pochováni. Roku 1847 nalezena tu obrácená švédská podkova a jméno studánky "Krchovka" ukazuje bezpochyby k tomu, že padlí v té bitce tam na hřbitůvek sněšeni a pochováni.

    Ale najdeme hřbitov jejich, jdeme-li po vláknu pověsti, jež se v zdejším okolí vypravuje.

   Vlní se zajisté při silnici od Hněvětic na mírném svahu hluboký rybníček s kříšťálovou vodou, kam z Hněvětic vede pěšinka. Hnevětičtí berou tu vodu, jíž  dostatek tu jest, neboť prýští třemi mohutnými proudy.

    Byla to studánka kdysi s mocným proudem a nové dva prameny vytryskly, když okolní mlynáři jali se ji prohlubovati, chtíce odtud sesíliti vody mlýnské. Zůstalo však na pouhém rybníčku.

   Rybníček střechou borovice a stará chalupa, kde říkají "na haltýřích", a luka již jen poblíž začínaje. Zde na těch  lukách pochováni byli dle paměti lidové oni loupežní Švédové, zde hřbitov jejich, nebo jak v okolí dosud se říká - k r ch o v.

   Ale na Švédy se časem zapomenulo i na hřbitov jejich, a jméno to zůstalo oné zdatné studánce,  "Krchovka", onen hluboký rybníček s křišťálovou vodou, v jehož blízkosti jsou luka, kde v posledním roce vojny třicetileté, poslední odpočinek nalezli loupežní Švédové.

   / Z dob šerých a dávných - Pověsti a pohádky ze Skutče a okolí, napsal Antonín Hlinecký/.

    V katastrální mapě Perálce z roku 1839 je pod stavením čp. 44 /nedaleko oné Krchovky/,  zakreslen větší rybník, který však již neexistuje.

     Vzrušující zprava z 19.listopadu 1935, kdy svobodná matka z Hněvětic, utopila v Krchovce svého čtyřletého synáčka, jehož nemanželským otcem byl vojín z Kutřína.

Pramen KRCHOVKY je však o několik desítek metrů dále směrem na Hněvětice a v současné době je zdrojem pitné vody pro Perálec, Hlubokou, Hněvětice a Zderaz.