Hřbitov evengelický

21. 7. 2020 -

Obec je podle § 16 zákona č. 256/2001Sb. o pohřebnictví, provozovatelem veřejného pohřebiště - evangelický hřbitov - viz foto

                                          HŘBITOV JE V MAJETKU REGISTROVANÉ CÍRKVE.

                                       - pro pohřebiště je stanovena tlecí doba 10 let  

                       Perálecký evangelický hřbitov byl založen ke konci 18.století.

Nájem z hrobových míst -  zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví,  že užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajimatelem a nájemcem.

    Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

Poplatky za pronájem hrobového místa pro  rok 2024 na dobu 5-ti let,  jsou schváleny  ve výši:

                                - urnový hrob                  185,- Kč

                                   - jednotlivý hrob            370,- Kč

                                   - dvojhrob                        740,- Kč

 

- "ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ"

POKYNY a  potřebné formuláře  jsou zveřejněny u katolického hřbitova

 

   Sekání trávníku na hřbitovech zajišťuje místní občan p.Miloš Drahoš

                                                                                                                              
                    


                                                   603_p1080491.jpg

 

 

1015_evangel.-11130822.jpg1016_evangel.21130819.jpg1017_evangel.31130814.jpg1019_p1130805.jpg1020_p1130823.jpg112_p1080256.jpg

1021_p1130824.jpg1022_p1130825.jpg1023_p1130828.jpg1024_p1130832.jpg


I v roce 2020 pokračovaly úpravy na hřbitově a to výměnou vchodové branky, kterou zhotovil místní občan p. Zdeněk Háněl