Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství od zahájení svozu i poplatek na rok 2023,                                               - se dočtete  z d e 
 
Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu bude proveden
 v pondělí 9. října 2023
                              ODPOLEDNE OD 16.00 HOD.                             

 

V případě, že by měl někdo z občanů zájem o odvoz velkoobjemového nebo nebezpečného odpadu mimo výše uvedené dva termíny,  máte možnost jej odevzdat ve sběrném  dvoře Recycling a.s. v Proseči,  ul. Borská 75.

Tato služba není hrazena z místního poplatku, ale  každý si jí musí uhradit sám.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE TS HLINSKO KE SVOZU  velkoobjemového  a  nebezpečného odpadu V OBCÍCH -  z d e

                      PRAKTICKÝ PŘEHLED  -" Jak nakládat s odpady"

                   Upozornění TS Hlinsko k čipování a označení popelnic

 

SVOZ POPELNIC V ROCE 2023 - 1 x za 14dnů - LICHÉ TÝDNY - středa

Každá nemovitost má povinnost vlastnit nádobu na směsný komunální odpad, kterou musí mít označenou číslem popisným a očipovanou.

Všechny popelnice byly v termínu do 30.dubna 2021 obecním úřadem očipovány.      V případě výměny popelnice za novou nebo většího objemu, je povinnost každého občana změnu nahlásít obecnímu úřadu,

 


 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  na rok 2023 je schválen zastupitelstvem obce ve výši 900,-Kč na osobu a rok a 900,-Kč/rok, za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
  Úhradu lze provést také bezhotovostně,
na účet obce č.  1141645309/0800   - variabilní symbol uveďte:
1345 a číslo popisné nemovitosti ,  na příklad  čp. 24 bude  134524
 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ODPADY TŘÍDÍ  DO UMÍSTĚNÝCH KONTEJNERŮ

- u prodejny :   PAPÍR,  PLASTY,  SKLO-barevné a bílé a drobný kovový odpad

-  na veřejném prostranství - horní část obce -  PLASTY - PAPÍR,  SKLO-barevné a bílé  a od května 2020 také drobný kovový odpad

- V KUTŘÍNĚ:    PAPÍR, PLASTY,  SKLO-barevné a bílé

jak třídit  -  VÍCE ZDE


Použité   drobné elektrospotřebiče a alkalické baterie, můžete odložit v chodbě obecního úřadu do nádoby k tomu určené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ODKAZ:   SKLÁDKOVÁNÍ  ZEMINY-  STAVEBNÍ SUŤ -                                              

    

- firma HAVELKA - uhelné sklady HRUŠOVÁ - na požádáníé přistaví kontejner na stavební suť.- mobil: 602 489 489

 

SKLÁDKOVÁNÍ ZEMINY NOVĚ I V SOUSEDNÍ OBCI  ZDERAZ - INFORMACE ZDE


-  POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ  OLEJ  A TUKY  NEPATŘÍ DO ODPADU -

   SLÉVEJTE  DO   PLASTOVÝCH  LAHVÍ A  UZAVŘENOU PET LÁHEV  VHOĎTE   DO  PŘIPRAVENÝCH  NÁDOB  U  MÍSTNÍ  PRODEJNY  -a   V KUTŘÍNĚ  U  ČEKÁRNY. Nádoby byly umístěny koncem roku 2017.


ZPĚTNÝ ODBĚR  PNEUMATIK -   SBĚRNÉ DVORY ANI TECHNICKÉ SLUŽBY HLINSKO NEMOHOU BÝT MÍSTY ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK. a to z důvodu, že odběratel opět navýšil cenu až na 2 690,-Kč/t.. A to se potom promítne obcím - občanům, do nákladů na svoz velkoobjemového odpadu.

   V České republice je zřízen kolektivní systém -pověřena firma  ELTMA, která se zabývá  a má již zřízená sběrná místa, kde se odevzdávají ojeté pneumatiky   z d a r m a.

   Nám nejbližší sběrna  kolektivního systému ELTMA je v autoservisu - Servis VINCENCI s.r.o. Skuteč, Vilibalda Svobody 948  a  dále  viz přiložená  stránka  - z d e

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2018 obec upravila stání pod kontejnery.