Knihovna

Datum: 18. 7. 2023 | Počet fotografií: 5
                  Výpůjční doba je středa od 16.30  do  17.30hod.

Zveme občany do řad místních čtenářů. Knihovnice paní Iva Vostřelová, Vám kromě vlastního knihovního fondu knihovny, může nabídnout další knihy z výměnného fondu Městské knihovny v Chrudimi, který je obmněnován dvakrát v roce.

Je možné si vypůjčit některé knižní novinky, krásnou literaturu pro děti i dospělé, pohádky, detektivní žánr, válečné romány a další.

V knihovně je  již několik let k dispozici počítač s přístupem na internet.

                     K návštěvě knihovny zve čtenáře knihovnice paní Iva Vostřelová.