Knihovna

  Výpůjční doba je ve středu od 16.30 do 17.30 hod.

 Zveme občany do řad místních čtenářů. Knihovnice paní Iva Vostřelová, Vám kromě vlastního  fondu knihovny může nabídnout další tituly z výměnného fondu Městské knihovny v Chrudimi. Knihovní fond je dvakrát v roce obměňován.

  Je možno  si vypůjčit některé knižní novinky, krásnou literaturu pro děti i dospělé, pohádky, detektivní žánr, válečné romány a další.

  V knihovně je k dispozici pro naše občany  počítač s přístupem na internet.

 K návštěvě knihovny zve čtenáře knihovnice paní Iva Vostřelová