Přenesený kostel

21. 7. 2020 - Přenesený kostel

Přenesený kostel českorybenský / pověst náboženská/.

   Také Českorybenští chtěli míti důstojný stánek, kdy by světa Pánu obětovati mohli, a jali se kopati proň základy a klásti je. Ale  nastojte, v noci zmizelo vše, základy i stavivo. I počali Českorybenští znova kopati a znova zdíti, ale z opatrnosti postavili na noc k staveništi stráže.

   Vše klidně odpočívalo, ani lístek se nehýbal, všude ticho, jen cvrčkové v blízkých polích provozovali svou křiklavou hudbu, a kvákání žab z potoka je doprovázelo. A krom toho hodinu za hodinou  zavzněl roh hlásného rychmburského hradu a hlídači chystali se proto ku spánku.  Zavzněl roh hradní opětně, hlásný odtroubil 12tou, a aj, před udivenými zraky hlídačů  zvedlo se v nočním šeru celé hotové zdivo kostela do výše a jalo se pohybovati k lesíkům u Zachovy hrobky a dále na sever směrem k Perálci.

    A ráno mohli hlídači udiveným sousedům pouze říci, co se v noci přihodilo. Větší ještě bylo jejich podivení, když z Perálce přišla v zápětí zvěst, že základy českorybenského chrámu pevně spočívají v samotném Perálci na kopečku u silnice. " Vyšší moc tu patrně zakročila", minili Českorybenští a vzdali se svého záměru a přičinili se spolu s Peráleckými, aby kostel vystavěn byl v Perálci.

   Jen v pověstech ozývá se dnes událost zázračná, v pověstech jen mezi lidem českorybenským a peráleckým a v sezvánění kostelních zvonů toho přeneseného kostela.

   Když rozezvučí se jejich kov údery mohutných srdcí, zní to velebně celou krajinou " Přenesen jest, přenesen jest".

     (  Antonín Hlinecký: Z dob šerých a dávných )