Akce v obci r. 2022

Datum: 13. 11. 2022 | Počet fotografií: 10
Datum: 26. 7. 2022 | Počet fotografií: 6

  V letošním roce hned na začátku prázdnin byly započaty stavební úpravy v budově školy,  kterými bude ze stávající družiny zřízena jídelna a ze stávající jídelny bude  zřízena 3. učebna základní školy a výdejna obědů.

  Přiložené snímky jsou ze současnosti. Další snímky zveřejníme po úpravách.

Datum: 30. 1. 2022 | Počet fotografií: 26

V první polovině ledna  byla zahájena II. etapa rekonstrukce požární zbrojince - spolková místnost  se sociálním zařízením, vestavěné do původní chodby.  Ze dvou malých místností bude zřízena jedna spolková místnost s výměnou vstupních otvorů,  rekonstrukcí elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojkou.

  26.dubna 2022 - foto z montáže nábytku v klubovně SDH Perálec a  šatní skříňě na obleky                                                viz foto z postupu prací

Datum: 5. 4. 2022 | Počet fotografií: 11

 V roce 2021 byla provedena část kana\lizace - svodu dešťových vod mezi domy čp. 4 a 15 a v letošním roce bylo již zahájeno  pokračování od uvedených domů po zahradě p. Staňka.

Datum: 5. 2. 2022 | Počet fotografií: 4

 V únoru byly dokončeny úpravy v zasedací místnosti -  foto před a po úpravách