ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem / internetem/ k dokumentům, které podle zákona mají být zveřejněny.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku před obecním úřadem.

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na našich webových stránkách - Rozpočet obce - Rozpočet školy - Rozpočet svazku obcí  - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u pani účetní.

Rovněž tam naleznete výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘKOU ŠKOLU

Určení termínu sčítání zvěře v honitbách Pardubického kraje pro rok 2023

Vyvěšeno: od 30. 1. 2023 do 26. 2. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Výsledky II. kola voleb prezidenta ČR konaných ve dnech 27. a 28.ledna 2023

Vyvěšeno: od 28. 1. 2023 do 5. 2. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Opatření obecné povahy, kterým se prodlužují kontroly na hranicích ČR

Vyvěšeno: od 26. 1. 2023 do 4. 2. 2023

- opatření obecné povahy

výběrové řízení na pozici ředitele/ky školy ZŠ a MŠ v Nových Hradech

Vyvěšeno: od 11. 1. 2023 do 7. 3. 2023

vyhlášení konkursu na ředitele, ředitelku školy ZŠ a MŠ v Nových Hradech. Předpokládaný termín na pracovní pozici od 1.7.2023

Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy ze dne 3.11.2022

Vyvěšeno: od 3. 11. 2022 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost