Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu LITOMYŠLSKO - v obci PERÁLEC

Datum: 4. 12. 2021 | Počet fotografií: 13

    Cílem  - údržbou stávající zeleně v obci na veřejně přístupných plochách je zvýšení provozní bezpečnosti  a stávajícího stavu  vzrostlé zeleně a zajištění její další existence jako významné veřejné  zeleně v obci.

    Naše obec je jedna z 28 obcí, mikroregionu Litomyšlsko, kde se ošetření dřevin provádí.

Financování - ve výši  40% hradí obce ze svých rozpočtů,  za spoluúčasti finanční dotace z Operačního programu životního prostředí, ve výši 60%.