Úprava prostranství kolem kříže nad strání

Datum: 3. 11. 2021 | Počet fotografií: 4

   Majitel rekreační chalupy v Perálci, Ing. Josef Volek  ze své vlastní iniciativy, provedl úpravu prostranství kolem kříže nad strání, včetně umístění lavičky. - viz  foto. DĚKUJEME

   Kéž by nebyl sám a přidal se některý z občanů, nebo  chalupářů  a ujal se  občasnou údržbou prostranství kolem kříže nad Zádušním rybníkem.

   Již se přihlásili naši spolobčané manželé JACHÁČKOVI, kteří se  od roku 2021 ochotně starají o  okolí kříže nad Zádušním rybníkem

                                                                                         Velice děkujeme.