Položení základního kamene - suchý poldr - Krounka-Kutřín

Datum: 29. 4. 2021 | Počet fotografií: 4