škola - 1.září 2020

Datum: 1. 9. 2020 | Počet fotografií: 8

 Zahájení školního roku bylo v letošním roce za velmi deštivého počasí.

Do 1.ročníku  ZŠ bylo zapsáno 6 prvňáčků.  Po přivítání dětí a rodičů paní zastupující ředitelkou školy paní Mgr.Marií Dvořákovou  se připojila i paní starostka Milada Drahošová, která  ve svém krátkém projevu mimo jiné připoměla, 140. výročí od postavení perálecké školy. 

   Výstavba školy byla zahájena na jaře roku 1880 a měla být do konče července dokončena. Vlivem deštivého léta se stavba zpozdila a tak  žáci poprvé usedli do lavic 22.listopadu 1880.  Ve třech třídách bylo tehdy 252 žáků.  Nejvíce žáků v historii školy bylo ve školním roce 1884-1885 a to nepředstavitelných 330.

   Společně s místostarostou p.Ing. Josefem Dvořákem přivítali kytičkou novou paní učitelku  Jitku Motyčkovou.

    I v tomto školním roce a to již  od roku 2007, kdy zastupitelstvo obce rozhodlo přispívat  rodičům finanční čátkou při nástupu dítěte do 1.ročníku ZŠ, obdrželi zákonní zástupci dítěte,finanční dar ve výši   5 000,-Kč.