ÚŘEDNÍ DESKA

Návrh rozpočtu na r. 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu LITOMYŠLSKO NA ROK 2021-2025

Vyvěšeno: od 22. 11. 2021 do 8. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu na rok 2022 - Mikroregion MAŠTALE, svazek obcí

Vyvěšeno: od 18. 11. 2021 do 2. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

NÁVRH- STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r. 2023-2026 - AZASS POLIČKA

Vyvěšeno: od 16. 11. 2021 do 1. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu - AZASS POLIČKA

Vyvěšeno: od 16. 11. 2021 do 1. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem / internetem/ k dokumentům, které podle zákona mají být zveřejněny.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku před obecním úřadem.

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na našich webových stránkách - Rozpočet obce - Rozpočet školy - Rozpočet svazku obcí  - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u pani účetní.

Rovněž tam naleznete výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘKOU ŠKOLU

Veřejná vyhl. MZe ČR OOP-lesy-kůrovec

Vyvěšeno: od 3. 4. 2019 do 4. 4. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška MZe ČR-OOP-lesy-kůrovec, která doplňuje OOP ze dne 3.4.2019

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veř.vyhláška-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,(OOP) kterým se mění OOP ze dne 3.4.2019

Vyvěšeno: od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (OOP), které doplňuje OOP ze dne 2.4.2020

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost