Akce v obci r. 2020

Datum: 28. 11. 2020 | Počet fotografií: 6

  V sobotu 27.listopadu 2020 b yla firmou Jiřího Albrechta dokončena  úprava veřejného prostranství v Kutříně s celkovou rekonstrukcí  chodníku.  Akce byla částečně dotována MAS Litomyšlsko z programu Malý LEADER a z rozpočtu obce a doufáme, že ke spokojenosti spoluobčanů Kutřína.

Datum: 30. 8. 2020 | Počet fotografií: 6

V letošním roce byla ve škole provedena výměna osvětlení ve třídách i na chodbách,  pořízeny nové úložné prostory do šaten školy a školky, nová dlažba v šatně školy,  do kuchyně  byla pořízena myčka na nádobí s potřebným úložným prostotem.

 

8. července 2020 - Instalace defibrilátoru v naší obci.

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.

   V úterý 7.červnece 2020, byl  ve vchodu do budovy obecního úřadu v Perálci, nainstalován automatizovaný externí defibrilátor (AED). Jedná se o zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizualních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce.

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.května 2020 schválilo zakoupení AED a obec Perálec se tak stala další obcí v České republice, která přispěje k ochraně života a zdraví peráleckých obyvatel, návštěvníků a turistů, kteří naší obec navštíví.

   K zástavě srdce dochází bez předechozího varování a může postihnout zcela  zdravého člověka.

Česky mluvící přístroj navádí obsluhu  ke správnému postupu a zajišťuje jeho snadné použití.  AED tak může použít kdokoliv z široké veřejnosti.

  Samotný přístroj je umístěn v boxu, který chrání AED před povětrnostními vlivy a krádeží, bude trvale osvětlen .  Proti odcizení je  zabezpečen pin kódem,

V případě pomoci volat linku 155, kde Vám bude sdělen pin kód, kterým otevřete box a  defibrilátor  odnesete k postiženému.

  S pořízením tohoto přístroje bude spojeno i proškolení v jeho obsluze, které pro naše občany připraví zástupce firmy AED Line a současný dlouholetý záchranář Zdravotnické služby Pardubického kraje a bývalý záchranář Letecké záchranné služby v Hradci Králové, pan Miroslav Kušnír.  O termínech školení budeme občany s předstihem informovat.                                                                     Starostka obce

3220_p1160948.jpg3226_p1160928.jpg3227_p1160932.jpg

více fotografií...

15. června 2020 - Nedělní přívalový déšť - 14.6.2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad naši obcí. S pomocí místních občanů  se podařilo vodu usměrnit do místní kanalizace  a tak bylo zabráněno  pokračování přívalu na silnici.- viz foto

3209_img-20200614-124215.jpg3210_img-20200614-124219.jpg3211_img-20200614-124221.jpg

více fotografií...

24. února 2020 - OPRAVA HŘIŠTĚ

Ve středu 19.února 2020 byly zahájeny  práce na opravě hřiště.   Hřiště bylo  zřízeno na navážce a  postupně  se projevovalo klesání podkladu a to hlavně na jižní straně, kde je největší vrstva navážky. .. Umělý trávník se musí odstranit, dorovnat podklad a znovu usadit povrch umělého trávníku.   Opravu provádí firma FUNNY ZLÍN.

Oprava dokončena - byla provedena i výměna poškozených   košů na basketbal..

- průběh opravy - viz přiložené foto

 

3193_p1160718.jpg3194_p1160719.jpg3195_p1160722.jpg

více fotografií...

6. ledna 2020 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI.

Díky našim TŘEM KRÁLŮM  se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka a výnos sbírky činil   9.157,-Kč.    Děkujeme.

3189_p1160700.jpg