Hřbitov katolický

15. 3. 2022 -

OBEC PERÁLEC, je podle §16 zákona č. 256/2001Sb. o pohřebnictví, provozovatelem dvou veřejných pohřebišť v obci Perálec:  katolický, u kostela sv. Jana Křtitele a hřbitov církve českobratrské -  evangelický.

                                       HŘBITOV JE V MAJETKU REGISTROVANÉ CÍRKVE.   

                                         Pro pohřebiště je stanovena tlecí doba  10 let.

 

Nájemné z hrobových míst - zákon č. 256/2001Sb. o pohřebnictví stanoví, že  užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa, uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajimatelem a nájemcem.

   Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

  Poplatky za pronájem hrobového místa pro rok 2024 na dobu 5-ti let  jsou schváleny ve výši :

                             - urnový hrob             185,- Kč

                            -  jednotlivý hrob        370,- Kč

                               -  dvojhrob                  740,- Kč

 

ZDE  SE MŮŽETE SEZNÁMIT s  " ŘÁDEM VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ".

-                        zde  najdete  POKYNY - co dělat když.......

-   žádost o zrušení hrobového místa - zde

-   souhlas s úpravami hrobového místa - zde

-   oznámení o uložení do hrobu  - zde

-  souhlas spoluvlastníků hrob.přísl. a spolunájemců hrob.místa s uložením....  z d e

-  p r o h l á š e n í   o přenechání hrob.příslušenství a hrob.místa - ZDE


                                                                        

                                            

                             

       V roce 2011 se rozhodlo zastupitelstvo obce zrušit nevhodnou skládku hřbitovního odpadu za ohradní zdí hřbitova a zřídit postranní vchod s umístěním kontejnerů na odpad.

 

 

 

 

 

 ,

 

14_kostel-043.jpg859_p1120589.jpg863_p1120585.jpg13_kostel-041.jpg9_kostel-067.jpg15_kostel-050.jpg38_img-kostel.jpg866_p1120588.jpg867_p1120586.jpg1014_kontejner-kostel-061.jpg111_p1080253.jpg
865_p1120584.jpg1013_katolicky1120585.jpg1012_hrbitovkatol.006.jpg   I v roce 2020 pokračovaly práce úpravami na obou hřbitovech. Na katolickém byl dokončen chodník kolem kostela a bylo provedeno předláždění žulového chodníku před vchodem na hřbitov i za vchodem na hřbitově - úpravy provedla firma  KÁMEN s.r.o.  LAŽANY