Aktuálně

1. 3. 2021 - Informace k očkování proti COVID 19 u praktického lékaře v Proseči

Informace k očkování proti COVID 19 u praktického lékaře v Proseči

17. 2. 2021 - Nabídka brigády v roce 2021 z Mikroregionu Maštale Proseč

Nabídka brigády v roce 2021 z Mikroregionu Maštale Proseč

6. 1. 2021 - ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGU v 1. Q 2021

Rozpis služeb stomatologů v 1.Q r. 2021

14. 12. 2020 - NOVĚ - SVOZ POPELNIC

 Vzhledem k tomu, že na přelomu roku 2020 - 2021 dochází ke 2 lichým týdnům za sebou, bude svoz popelnic v obcích s režimem 1 x za 14 dnů, což je v naší obci Perálec, plynule navazovat.Pro naši obec to znamená, že v roce 2021  bude svoz popelnic prováděn vždy v lichém týdnu. Dosud byl prováděn  svoz v sudé týdny..

8. 12. 2020 - Hlášení místního rozhlasu- 8.12.2020

Hlášení místního rozhlasu 8.12.2020

Datum: 24. 11. 2020 | Počet fotografií: 15

 Úprava prostranství před čekárnou v Kutříně včetně rekonstrukce celého chodníku byla provedena firmou Jiřího Albrechta z Kutřína.

  Akce byla částečně dotována z MAS Litomyšlsko, zprogramu Malý LEADER a rozpočtu obce. Dokončena byla 27.listopadu a myslíme, že ke spokojenosti spoluobčanů Kutřína. Můžeme jen popřát, ať se Vám tam dobře chodí a ať tam nikdo neuklouzne.

 

24. 10. 2020 - autobusová doprava - letní provoz

 Na území Pardubického kraje dojde od pondělí 26.října 2020 k omezení autobusové dopravy a to zahájením letního provozu.

Ukončení letního provozu jízdních řádů se předpokládá k termínu opětovného nástupu žáků do škol.

13. 10. 2020 - usnesení vlády - krizová opatření platná od 14.října 2020

Sbírka zákonů č. 166/2020

 UPOZORNĚNÍ ČEZ DISTRIBUCE a.s. - .Odstranění a okleštění stromoví - z d e

12. 9. 2020 - ORDINAČNÍ HODINY - OBVODNÍ LÉKAŘ PROSEČ od 1.9.2020

PONDĚLÍ            6  -   11 hod.

ÚTERÝ                                          12  -  15 hod. -    15  -  18 hod. výhradně prevence.

STŘEDA             6  -   11 hod.

ČTVRTEK                                      12  -  15 hod.

PÁTEK                6  -  10 hod.

 

--- informace k objednávání

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.

   V úterý 7.července 2020,  ve vchodu do budovy obecního úřadu v Perálci, byl nainstalován automatizovaný externí defibrilátor (AED). Jedná se o zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizualních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce.

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.května 2020 schválilo zakoupení AED a obec Perálec se tak stala další obcí v České republice, která přispěje k ochraně života a zdraví peráleckých obyvatel, návštěvníků a turistů, kteří naší obec navštíví.

   K zástavě srdce dochází bez předechozího varování a může postihnout zcela  zdravého člověka.

Česky mluvící přístroj navádí obsluhu  ke správnému postupu a zajišťuje jeho snadné použití.  AED tak může použít kdokoliv z široké veřejnosti.

  Samotný přístroj je umístěn v boxu, který chrání AED před povětrnostními vlivy a krádeží, bude trvale osvětlen .  Proti odcizení je  zabezpečen pin kódem,

V případě pomoci volat linku 155, kde Vám bude sdělen pin kód, kterým otevřete box a  defibrilátor  odnesete k postiženému.

  S pořízením tohoto přístroje bude spojeno i proškolení v jeho obsluze, které pro naše občany připraví zástupce firmy AED Line a současný dlouholetý záchranář Zdravotnické služby Pardubického kraje a bývalý záchranář Letecké záchranné služby v Hradci Králové, pan Miroslav Kušnír.  O termínech školení budeme občany s předstihem informovat.

                                                                Starostka obce

21. 6. 2020 - Autobusové jízdní řády platné od 1.7.2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E

16. 6. 2020 - V Perálci 14.6.2020 přívalový déšť

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad naši obcí. S pomocí místních občanů  se podařilo vodu usměrnit do místní kanalizace  a tak bylo zabráněno  pokračování přívalu na silnici.-

3209_img-20200614-124215.jpg3210_img-20200614-124219.jpg
3211_img-20200614-124221.jpg
 

25. 2. 2020 - OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Ve středu 19.února 2020 byly zahájeny  práce na opravě hřiště.   Hřiště bylo  zřízeno na navážce a  postupně  se projevovalo klesání podkladu a to hlavně na jižní straně, kde je největší vrstva navážky. .. Umělý trávník se musí odstranit, dorovnat podklad a znovu usadit povrch umělého trávníku.   Opravu provádí firma FUNNY ZLÍN.

Oprava dokončena - byla provedena i výměna poškozených   košů na basketbal..