Řešení životní situace

SEZNAM DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL:

Hasiči                                             150

Rychlá zdravotnická pomoc        155                               

Tísňové volání                               112

Policie  ČR                                     158                                

Policie Skuteč                                974 572 731

Starosta obce                                724 180 911                   

Pohotovost plynárny                    1239

Místostarosta obce                       776 292 381                   

Pohotovost elektřina      

Velitel jednotky hasičů                 724 009 118                   

Pohotovost - voda                        602 531 104

Zástupce velitele                           723 005 327

Praktický lékař Proseč                  469 321 203