Úřední deska

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy-č.j. CR 061092/2020-ODP/Pe

Vyvěšeno: od 20. 10. 2020 do 4. 11. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy uzavírka v-Česká Rybná

Vyvěšeno: od 15. 10. 2020 do 31. 10. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

15. 10. 2020 - OPATŘENÍ hejtmana Pardubického kraje

- text  opatření

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem / internetem/ k dokumentům, které podle zákona mají být zveřejněny.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku před obecním úřadem.

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na našich webových stránkách - Rozpočet obce - Rozpočet školy - Rozpočet svazku obcí  - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u pani účetní.

Rovněž tam naleznete výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘKOU ŠKOLU

Nařízení KHS Pardubického kraje č. 2

Vyvěšeno: od 22. 9. 2020 do 2. 11. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Nařízení KHS Pardubického kraje č.1.

Vyvěšeno: od 22. 9. 2020 do 2. 11. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Upozornění ČEZ Distribuce a.s. - okleštění stromoví a jiných porostů

Vyvěšeno: od 18. 9. 2020 do 15. 12. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OOP - přechodná úprava provozu -silnice Nové Hrady přes Perálec do Skutče a další viz....z d e

-viz příloha situační plánek -

Veřejná vyhl. MZe ČR OOP-lesy-kůrovec

Vyvěšeno: od 3. 4. 2019 do 4. 4. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veř.vyhláška-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,(OOP) kterým se mění OOP ze dne 3.4.2019

Vyvěšeno: od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (OOP), které doplňuje OOP ze dne 2.4.2020

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost