Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství od zahájení svozu,- se dočtete  z d e 

Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu bude proveden

              v PONDĚLÍ 3. KVĚTNA  a v PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA 2021

                          ODPOLEDNE OD 16.00 HOD.                             

 

INFORMACE TS HLINSKO KE SVOZU  velkoobjemového  a  nebezpečného odpadu -  z d e

    

                   Upozornění TS Hlinsko k čipování a označení popelnic

 

SVOZ POPELNIC V ROCE 2021 -  LICHÉ TÝDNY-středa


 

Místní poplatek za odpady na rok 2021 je schválen zastupitelstvem obce ve výši 650,-Kč na osobu a rok a 650,-Kč/rok, za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

  Úhradu lze provést také bezhotovostně,

na účet obce č.  1141645309/0800   - variabilní symbol uveďte:

1340 a číslo popisné nemovitosti ,  na příklad  čp. 24 bude  134024


DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ODPADY TŘÍDÍ  DO UMÍSTĚNÝCH KONTEJNER

- u prodejny :   PAPÍR,  PLASTY,  SKLO-barevné a bílé a drobný kovový odpad

-  na veřejném prostranství - horní část obce -  PLASTY - PAPÍR, SKLO-barevné a bílé

 a od května 2020 drobný kovový odpad

- V KUTŘÍNĚ:    PAPÍR, PLASTY,  SKLO-barevné a bílé

jak třídit  -  VÍCE ZDE


                                  ODKAZ:   SKLÁDKOVÁNÍ  ZEMINY-  STAVEBNÍ SUŤ -                                              

     - firma HAVELKA - uhelné sklady HRUŠOVÁ - na požádáníé přistaví kontejner na stavební suť.- mobil: 602 489 489

SKLÁDKOVÁNÍ ZEMINY NOVĚ I V SOUSEDNÍ OBCI  ZDERAZ - INFORMACE ZDE


-  POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ  OLEJ  A TUKY  NEPATŘÍ DO ODPADU -

   SLÉVEJTE  DO   PLASTOVÝCH  LAHVÍ A  UZAVŘENOU PET LÁHEV  VHOĎTE   DO  PŘIPRAVENÝCH  NÁDOB  U  MÍSTNÍ  PRODEJNY  -a   V KUTŘÍNĚ  U  ČEKÁRNY. Nádoby byly umístěny koncem roku 2017.


ZPĚTNÝ ODBĚR  PNEUMATIK -   SBĚRNÉ DVORY ANI TECHNICKÉ SLUŽBY HLINSKO NEMOHOU BÝT MÍSTY ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK. a to z důvodu, že odběratel opět navýšil cenu až na 2 690,-Kč/t.. A to se potom promítne obcím - občanům, do nákladů na svoz velkoobjemového odpadu.

   V České republice je zřízen kolektivní systém -pověřena firma  ELTMA, která se zabývá  a má již zřízená sběrná místa, kde se odevzdávají ojeté pneumatiky   z d a r m a.

   Nám nejbližší sběrna  kolektivního systému ELTMA je v autoservisu - Servis VINCENCI s.r.o. Skuteč, Vilibalda Svobody 948  a  dále  viz přiložená  stránka  - z d e

V roce 2018 obec upravila stání pod kontejnery.

 

- foto ze svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci -