škola-aktuálně

7. 9. 2023 - Zahájení školního roku 2023-2024

V pondělí 4. září 2023, škola přivítala žáky  do nového  školního roku 2023 - 2024.

Do pedagogického kolektivu nastoupila nová posila Mg. Zuzana Pleningerová, která se stala třídní učitelkou třetího ročníku.

V průběhu září probíhají ve škole stavební úpravy spojené s přístavbou školy.

foto

Datum: 4. 3. 2023 | Počet fotografií: 7

-- v Perálci před obecním úřadem a následně po obci

Datum: 16. 10. 2022 | Počet fotografií: 19
Datum: 10. 9. 2022 | Počet fotografií: 12

1. září 2022 přišly děti 2. ročníku do nově zřízené 3. učebny /býv. jídelna/  a upravené školní jídelny, kde byla dosud družina .

  Úpravy  ve škole  a školní kuchyni byly pořízeny z rozpočtu obce, s finančním darem od obce Zderaz a obce Hluboká- děkujeme.

  Do kuchyně byl zakoupen nový velký kombinovaný sporák, konvektomat, nová škrabka na brambory a další potřebné úpravy.

  viz foto

Datum: 22. 8. 2022 | Počet fotografií: 2
Datum: 21. 9. 2021 | Počet fotografií: 48

- OTEVŘENÍ DOMEČKU  30.9.2021

    Podívejte se na foto z otevření domečku.

 

Datum: 3. 9. 2021 | Počet fotografií: 6

  Ráno 1.září  děti vítá obecní úřad místním rozhlasem, kde jim následně na cestu do školy i do školky zahraje několik pohádkových písniček.

  Začátek školního roku je tady a všichni doufají, že se již nebude opakovat doba koronavirová, kdy se kvůli zavřeným školám učilo distančně přes monitory počítačů a kdy ve školách platila nepříjemná opatření.

Do 1.třídy základní školy nastoupilo v tomto školním roce 11 dětí.  Mezi jinými dárky na svých lavicích našli všichni prvňáčci dárkový balíček od Pardubického kraje na přezůvky, plný dárků, hlavně s dopravně-bezpečnostní tématikou. Hlavním cílem kampaně Pardubického kraje je seznámit děti s pravidly silničního provozu a bezpečným pohybem do a ze školy.

I do mateřské školy nastoupil stejný počet dětí 11,  jako do I. ročníku základní školy.

Ve třídě mateřské školy  děti přivítaly mimo jiné  i nové  sestavy skříní  a nových úložných prostor.

              Ať je pro všechny školní rok 2021 - 2022 rokem šťastným a úspěšným.

Datum: 1. 9. 2020 | Počet fotografií: 8

 Zahájení školního roku bylo v letošním roce za velmi deštivého počasí.

Do 1.ročníku  ZŠ bylo zapsáno 6 prvňáčků.  Po přivítání dětí a rodičů paní zastupující ředitelkou školy paní Mgr.Marií Dvořákovou  se připojila i paní starostka Milada Drahošová, která  ve svém krátkém projevu mimo jiné připoměla, 140. výročí od postavení perálecké školy. 

   Výstavba školy byla zahájena na jaře roku 1880 a měla být do konče července dokončena. Vlivem deštivého léta se stavba zpozdila a tak  žáci poprvé usedli do lavic 22.listopadu 1880.  Ve třech třídách bylo tehdy 252 žáků.  Nejvíce žáků v historii školy bylo ve školním roce 1884-1885 a to nepředstavitelných 330.

   Společně s místostarostou p.Ing. Josefem Dvořákem přivítali kytičkou novou paní učitelku  Jitku Motyčkovou.

    I v tomto školním roce a to již  od roku 2007, kdy zastupitelstvo obce rozhodlo přispívat  rodičům finanční čátkou při nástupu dítěte do 1.ročníku ZŠ, obdrželi zákonní zástupci dítěte,finanční dar ve výši   5 000,-Kč. 

Datum: 31. 8. 2020 | Počet fotografií: 8

- školní pomůcky pro 6 prvňáčků- nová šatna a dlažba v šatně ZŠ- šatna MŠ - jídelna ZŠ kuchyň nová myčka na nádobí.

11. 3. 2020 - Výměna svítidel v budově školy

    V jarních měsících byla provedena ve školních prostorách školy a školky  výměna stávajících svítidel. Výměnu provedla firma DKV Skuteč.

 

10. května 2020 - OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020.

RODIČE OBDRŽÍ  OD ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY INFORMACE, VE ČTVRTEK 7. května 2020.

14. září 2019 - TŘÍDA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo jiné úpravy, vybroušena a natřena   parketová podlaha a celé uspořádání třídy. 

 

3149_p1160417-1-.jpg3150_p1160576.jpg3151_p1160577.jpg
 

24. srpna 2019 - Akce s koníkem VALDOU

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a školky.

3014_p1160045.jpg3015_p1160048.jpg3016_p1160049.jpg3017_p1160052.jpg3018_p1160054.jpg3019_p1160057.jpg
 
3020_p1160058.jpg3014_p1160045.jpg3021_p1160061.jpg3022_p1160063.jpg3023_p1160066.jpg3024_p1160071.jpg3025_p1160076.jpg3026_p1160077.jpg3027_p1160085.jpg
3015_p1160048.jpg
3016_p1160049.jpg
3030_p1160093.jpg3031_p1160097.jpg3032_p1160095.jpg3033_p1160091.jpg3034_p1160063.jpg3035_p1160082.jpg