Akce v obci r. 2021

Datum: 4. 12. 2021 | Počet fotografií: 13

    Cílem  - údržbou stávající zeleně v obci na veřejně přístupných plochách je zvýšení provozní bezpečnosti  a stávajícího stavu  vzrostlé zeleně a zajištění její další existence jako významné veřejné  zeleně v obci.

    Naše obec je jedna z 28 obcí, mikroregionu Litomyšlsko, kde se ošetření dřevin provádí.

Financování - ve výši  40% hradí obce ze svých rozpočtů,  za spoluúčasti finanční dotace z Operačního programu životního prostředí, ve výši 60%.

 

Datum: 4. 12. 2021 | Počet fotografií: 6

     V listopadu r. 2021,  byla  zahájena v Kutříně obnova svodu povrchových vod mezi čp. 15 a čp 4. Obnova byla nutná z důvodu, že dešťové vody protékaly a poškozovaly  základy domů čp. 15 a čp. 4.  Dokončení bude provedeno v roce 2022.

Datum: 9. 10. 2021 | Počet fotografií: 3

Obec pořídila šatní skříňky pro umístění obleků a ochranných pomůcek pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Datum: 28. 7. 2021 | Počet fotografií: 4

Firma p. Vášky z Přibylova provedla výměnu vrat, které byly poškozeny.

Datum: 25. 5. 2021 | Počet fotografií: 15
Datum: 28. 4. 2021 | Počet fotografií: 16

   Ošetření provedli pracovníci Školek z Litomyšle.