Kvalita pitné vody

0. 0. 0 - PROTOKOLY Z ODBĚRU VZORKŮ PITNÉ VODY

    Kvalita pitné vody v České republice se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví                 č. 258/2000Sb., v platném znění a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují- vyhl.č. 252/2004Sb., pro pitnou vodu a další.

    V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu /98/83ES/.  Jsou zde rovněž stanoveny hygienické požadavky na pitnou vodu,  četnost a rozsah kontroly pitné vody.  - vyhl. 252/2004Sb. 

    PRAVIDELNÉ ROZBORY DODÁVANÉ PITNÉ VODY A ODBORNÝ DOHLED NA JEJÍ KVALITU PROVÁDÍ   -  VODNÍ  ZDROJE  EKOMONITOR  spol.s.r.o.  Píšťovy 820,   537 01 Chrudim,  na základě smluvního vztahu s naší obcí.

    Výsledky kontrol kvality pitné vody jsou předávány dalším oprávněným orgánům.

Provozovatel vodovodu - OBEC PERÁLEC kontroluje kvalitu vody jak při odebírání ze zdroje, tak v distribuční síti  z kohoutku v domácnostech odběratelů.

cxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx

vzorky vodyROK 2023 - vzorky  pitné vody - vodovodní síť

- protokol pitná voda 23.11.2023

- protokol pitná voda 6.9.2023

- protokol pitná voda 8.6.2023 

- protokol pitná voda 10.3.2023

 

Vzorky - surová voda:

 - protokol 5.9.2023

 - protokol - 8.6.2023   

Úpravna vody

  - protokol -  5.10.2023

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- ROK 2022 - vzorky  pitné vody - vodovodní síť

- protokol pitná voda - 17.3.2022

- protokol pitná voda - 21.6.2022

- protokol pitná voda - 7.9.2022

- protokol pitná voda - 5.12.2022

VZORKY - surová  voda - studna 

              - surová voda - studna - 21.6.2022

              - surová voda - studna - 7.9.2022

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

 VZORKY - RADIONUKLIDY

 

cxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxccxcxcxcxcxcxcxccxcxcxcxcxcxccxcxcxcxcxcxc