Formuláře ke stažení

- odpady - ohlášení poplatkové povinnosti - z d e
- odpady - čestné prohlášení k uplatnění nároku na osvobození - z d e
- odpady - žádost o vrácení přeplatku poplatku za odpad - z d e
 
 

 -  žádost o zrušení trvalého pobytu 

 -  příloha k žádosti o zrušení  trvalého pobytu - z d e

 -  přihlašovací lístek k trvalému pobytu - File.ashx

  -  žádost občana o odkoupení obecního pozemku - z d e

  - žádost o pronájem pozemku

  -  žádost občana o kácení dřevin rostoucích mimo les - z d e

  - ohlášení k poplatku ze psů - z d e

 - ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací můžete najít na stránkách Ministerstva vnitra ČR - na: Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky

 

Další formuláře jsou zveřejněny na: Form.cz - formuláře na internetu

nebo také na: z d e