Hřiště

V naší obci máme ke sportovnímu vyžití  dvě hřiště.

Školní hřiště s umělým povrchem u budovy společenského centra .........

             

 V květnu roku 2019 byla provedena výměna poškozeného oplocení z pletiva a nahrazeno dřevěnným hrazením.

 V srpnu r.2019 byly na hřiště zakoupeny  2 branky na florbal.

      V jarních měsících roku 2020 byly zahájeny práce na opravě hřiště. Hřiště bylo  zrealizováno při rekonstrukci společenského a sportovního centra v roce 2008-2009. Z velké části bylo zřízeno na navážce, postupně se projevovalo klesání podkladu a to hlavně na jižní straně , kde je největší vrstva navážky. Umělý trávník se musel odstranit, dorovnat podklad a znovu usadit povrch umělého trávníku. Poté byla celá plocha povrchu vyčištěna.  Současně byla provedena i výměna poškozených košů na basketbal. - viz dole foto

        Hřiště horní

 

........ a druhé s asfaltovým povrchem - od obecního úřadu lipovou alejí nahoru.- realizace byla provedena v roce 2001.

   V MĚSÍCI KVĚTNU 2016,  BYLA PROVEDENA VÝMĚNA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA OBOU HŘIŠTÍCH.

- NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ - z d e

- PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ  - z d e