Historie sboru

Zápis z hasičské kroniky

 

    Bylo to 16.února 1930 ve schůzi obecního zastupitelstva v Perálci, kdy přednáší pan starosta Uher, nový krásný návrh, který bude pěkným činem v jubilejním osmdesátémroce narození pana prezidenta T.G. Masaryka (jak psáno v obecní kronice).

   Dávno a marně připravuje se naše obec k tomu, aby ustaven byl v naší obci  sbor dobrovolných hasičů, který by byl připraven hájiti majetek zdejších občanů. Proto vybízí zástupce obce k tomu, aby konečně bylo přistoupeno od slov k činům.

    V téže schůzi usneseno bylo, aby přípravnými pracemi k ustavení sboru pověřeni byli občané, pan Laštůvka  z Perálce čp. 9, jako prozatímní starosta sboru a p. Bohumil Hromádko, rolník z Perálce č. 10, jako zatímní jednatel.

     Již 2 března 1930 došlo k ustanovující schůzi sboru dobrovolných hasičů v Perálci, jež se konala v místnosti p. Josefa Němečka čp. 40 za účasti 50 zdejších občanů a v přítomnosti župního dozorce dobrovolných hasičů p. Ant. Havlíka, malíře z Proseče. Ustavující schůzi zahájil starosta obce p. Josef Uher, který předal další řízení schůze prozatímnímu starostovi sboru p. Janu Laštůvkovi. Po velmi pěkném prostoru župního dozorce na téma:"Význam dobrovolného hasičstva" se přihlásilo a zapsáno bylo 29 členů činných, 13 přispívajících, 3 zakládající, tj. celkem 45 členů.

    Obecní zastupitelstvo darovalo sboru dobrovolných hasičů  500,- Kčs.

Volby - Volba provedena aklamací a jednohlasně následovně:

- Složení SDH -

- Funkce - - Jméno a příjmení -
Starostou sboru Jan Laštůvka ml.
Velitelem Bohumil Severa
Jednatelem Bohumil Hromádko
Pokladníkem Josef Kulhavý
I. četař-náčelník stříkačníku Josef Jílek
II. četař-náčelník lezců Jan Vacek
I. Trubač František Drahoš čp. 64
II. Trubač František Resll
Za samaritána zvolen Jan Laštůvka
Vzdělavatelem Josef Drahoš (řídící učitel)

 

Zakoupení stříkačky - Okresní výbor ve Vysokém Mýtě 19.září 1930 schválil výpůjčku obci Perálec  50 000,-Kčs. K uzavření koupě došlo 23.října 1930 u firmy V.Ig.STRATÍLEK, Vysoké Mýto.  Zakoupena byla motorová stříkačka v síle 32 HP s příslušenstvím 300m hadic se šroubením, 2 žebříky, 2 navijáky a ostatní nutné příslušenství Do ceny zahrnuta výstroj a částečná výzbroj pro 16 členů sboru, vše za obnos 52 tis. Kčs.

Přivezení motorové stříkačky -  stříkačka byla dodána do Perálce v neděli ráno 18.ledna 1931, nákladním autem, které zastavilo u hostince pana Josefa Němečka.

Jakmile zazněl hlas hasičské burcovky "Scházejte se",  seběhli se členové sboru a s jásotem snášeli potřebná prkna k autu, po nichž byla stříkačka svezena na zem. Hned  nastoupena cesta k dolnímu rybníku u čp. 8, aby krásný stroj vyzkoušeli.

Slavnostní předání motorové stříkačky -  Dne 7.června 1931 odevzdána byla motorová stříkačka slavnostním způsobem novému sboru dobrovolných hasičů v Perálci, za účasti zástupců ŽUPY č. 124 a hojné účasti veřejnosti.

 

- Starosta-předseda od založení sboru -

- Období -

- Jméno a příjmení -

1930 - 1940

Jan Laštůvka ml. Perálec 9

1940 - 1951

Josef Vacek st. Perálec 36

1952 - 1977

Václav Pokorný st. Perálec 32

1977 - 2000

Miroslav Drahoš st. Perálec 72

2000 - 2005

Bohumil Severa Perálec 79

2005 - 2010

Josef Bezděk Perálec 91

2010 - dosud   Jiří Štrumfa st.

 

- Velitelé od založení sboru: -

- Období -

- Jméno a příjmení -

1930 - 1939

Bohumil Severa, Perálec 41

1940 - 1946

Miloslav Vostřel Perálec 12

      1946 - 1950

            František Macháček Perálec 67

1950 - 1954

Jan Vacek Perálec 42

1955 - 1966

Václav Váško Zderaz 72

1966 - 1973

Tomáš Vágner Perálec 56

1974 - 1976

Zdeněk Čižinský st. Perálec 33

1977 - 1985

Zdeněk Pešek Perálec 38

1986 - 2000

František Špičák Perálec 82

2000 - dosud 

Libor Špičák Perálec 87

 

ŽENY VE SBORU:  

    Jako první a jediná členka SDH v Perálci byla Marie Krčilová z čp.37 /domek zbourán, dnes zahrádka u čp. 38/.

      V roce 1952 - 2 ženy - Jarmila Drahošová, Perálec 64 / provdána Vágnerová / a Libuše Martínková z čp. 3, provdána do Jarošova.

       Rok 1984   -   Milada Drahošová, Perálec 72, Marie Drahošová, Perálec 64, Anna Severová, Perálec 79 a Marie Vostřelová, Perálec 63.

Datum: 27. 7. 2022 | Počet fotografií: 73