Současnost

                            

Od 1 lednaznak SDH 2014 je zapsán název sboru u Spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Perálec se sídlem Perálec 24,

               539 44 Proseč

- Identifikační čílo: 682 49 063

- právní forma - Pobočný spolek

   - účel - činnost v oblasti protipožární ochrany

   - orgány sboru:  -  valná hromada

                             -  výbor sboru

                             -  starosta sboru

                             -  velitel sboru

   Zakladatel: Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka- IČ: 004 42 739

   Číslo účtu: 4885017309/0800 - česká spořitelna a.s

   KONTAKTY: velitel SDH 724 009 118

                        zástupce velitele 723 005 327

Činnost organizace sboru dobrovolných hasičů upravují Stanovy Sdružení hasičů ČMS, ve znění přijatém III. Řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn následně přijatých Shromážděním starostů OSH. (zveřejněny níže)

==============================================================================

V sobotu 26.dubna 2014 byl obcí zakoupen dopravní prostředek pro sbor dobrovolných hasičů - a JSDH Perálec, pro přepravu 9ti osob.

Obec již druhým rokem sháněla sponzorské dary na zakoupení auta pro hasiče. Dosud , jak k zásahům, tak hlavně na hasičské soutěže jezdili členové svými auty a také bez uplatnění nároku , nákladů za benzin nebo naftu.

Na žádost obce jsme na zakoupení dopravního prostředku obdrželi finanční dotaci od Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši 100.000,-Kč a dále částku přes 100tis. Kč od sponzorů.

Hlavním sponzorem byla Česká spořitelna.a.s. Praha, a dále:

- Ing. František Vágner-perálecký rodák

- firma Miroslava Drahoše, Perálec 72

- firma Libora Drahoše, Proseč 26

- pan Skřivánek  Pardubice

- hotel JEZERKA Ústupky

- firma GRANITA s.r.o. Skuteč

- firma STAEL s.r.o.

Chceme tímto poděkovat všem uvedeným sponzorům za finanční příspěvky a za to, že obec nemusela náklady na zakoupení auta hradit z vlastního rozpočtu.

Velké poděkování patří také Ing. Františku Krčilovi..

Z darovaných částek bude ještě provedena potřebná úprava auta.

113_p1080268.jpg114_p1080271.jpg115_p1080272.jpg116_p1080274.jpg117_p1080277.jpg118_p1080276.jpg

24. 2. 2021 - Stanovy SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perálec

Stanovy SH ČMS

Datum: 26. 7. 2022 | Počet fotografií: 0
Datum: 26. 7. 2022 | Počet fotografií: 6

 SDH Perálec obdržel stuhu s poděkováním od hejtmana Pardubického kraje JUDr.Martina Netolického, za pomoc při rozvozu ochranných pomůcek  v kraji, v souvislosti s pandemií - COVID 19.

  Stuhu převzal velitel sboru pan Libor Špičák

Datum: 27. 7. 2022 | Počet fotografií: 23