ČOV PERÁLEC

ČOV před koloudacíZačátkem dubna roku 2016 byla zahájena stavba "DOKONČENÍ KANALIZACE A ČOV PERÁLEC".

Stavbu provedla firma PP GROUPcz, s.r.o. Proseč - byla realizována z rozpočtu obce se státnáí finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR a finanční podporou Pardubického kraje-investor OBEC PERÁLEC.

  Zkušební provoz byl zahájen v listopadu roku 2016.

  Obsluhu ČOV provádí od zahájení provozu místní občan pan Josef Beránek, který svoji odpovědností zajišťuje plynulé čištění odpadní vody, aby se vracela zpět do přírody čistá a nezávadná.

  Z důvodu, že ČOVka byla projektována bez zastřešení, zastupitelstvo rozhodlo provést zastřešení, hlavně pro zajištění bezpečnějších  podmínek pro obsluhu ČOV- provedeno v roce 2017 - viz foto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VLHČENÉ UBROUSKY DO TOALETY NEPATŘÍ   

  Nepříznivým trendem  pro ČOV jsou vlhčené ubrousky, které občané stále častěji splachují do toalety. Tyto ubrousky jiného složení, mají i odlišnou  schopnost rozpadu oproti toaletnímu papíru, který se rozloží rychle.  Vlhčené ubrousky jsou vyráběny z netkané celulózy s dlouhými vlákny, částečně i z platů. V kanalizaci tak dokážou způsobit a způsobují velké problémy. Díky své oddolnosti   mohou ucpat kanalizaci, čerpadla i celé čistírny odpadních vod.          

  Apelujeme  proto na všechny, kdo jste  napojeni na místní kanalizaci a tím i na ČOV, aby jste na likvidaci upotřebených vlhčených ubrousků použili nádoby na směsný komunální odpad-popelnice a ne splachováním do kanalizace.

 ANI POUŽITÝ TUK NEPATŘÍ DO TOALETY   

 Ten je velkým nepřítelem domovních kanalizačních přípojek a kanalizace v obci.  Pokud vyléváte použitý tuk do toalety nebo do dřezu, koledujete si o velký problém. Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, kde tuhne  nabaluje a lepí  na sebe další a další nečistoty až dojde k ucpání a to nejdříve vašeho odpadového potrubí.  

  Pokud jde o tuk z pánve, kde ho není takové množství, stačí nádobu vytřít papírovou utěrkou a vyhodit jí do komunálního odpadu-popelnice.  Tuk z fritézy  přelijte do uzaviratelné plastové lahve, kterou odložte do umístěných kontejnerů na použité oleje, v Perálci u prodejny a v Kutříně u čekárny.

   Pro vypouštění odpadních vod do ČOV dále  platí zákaz:

   - používání drtičů domovních odpadů s následným vyléváním do kanalizace

   - zákaz skládek stavebních materiálů / na př.písek/ v blízkosti dešťových vpustí

   - vylévání zbytků z čištění stavebních míchaček do kanalizace

                                     Děkujeme.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KANALIZAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE, kterou se zavádí stočné                                                                                

Cena za stočné je uvedena v sekci vodní hospodářství - vodné a stočné

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx