Akce v obci r. 2019

Obnova komunikace na dolní části obce

Jako š e s t á  akce roku 2019 je obnova místní komunuikace u rybníka na dolní části obce.

  Obnovu provádí firma HOLD s.r.o. OREL.  Obec žádala o finanční dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, avšak také  bezvýsledně.

 Celá akce je financována z rozpočtu obce. Konečně se  občané dolní části obce dočkali kousku pěkné komunikace. Byla to poslední nezpevněná komunikace v obci.

  Současně byly provedeny potřebné opravy na místních komunikacích v obci a  to hlavně tam, kde byly v minulých  dvou letech prováděny výměny trasových a přípojkových šoupat místního vodovodu, nebo přípojky kanalizační.

 Největší opravou byla komunikace vedle budovy obecního úřadu a před prodejnou.

2890_100-7771.jpg2891_100-7774.jpg2892_100-7776.jpg2893_100-7775.jpg2894_100-7779.jpg2895_100-7780.jpg2896_100-7781.jpg2897_100-7782.jpg


2898_p1160308.jpg2899_p1160310.jpg2900_p1160350.jpg2901_p1160351.jpg2902_p1160374.jpg2903_p1160371.jpg2904_p1160376.jpg2905_p1160377.jpg

2906_p1160403.jpg2907_p1160400.jpg

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ V BUDOVĚ ŠKOLY 6.7.2019

PÁTOU  AKCÍ LETOŠNÍHO ROKU,  ZASTUPITELSTVO  OBCE  NAPLÁNOVALO  PROV ÉST V MÍSTNÍ ŠKOLE REKONSTRUKCI VYTÁPĚNÍ S VÝMĚNOU PLYNOVÝCH KOTLŮ A VŠECH OTOPNÝCH TĚLES.

  Obec žádala na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o finanční dotaci, ale bohužel bezvýsledně, takže akci v částce přes 1 mil. Kč bude obec hradit ze svého rozpočtu.

Jako vícepráce byly objednány - oprava omítek s vybílením  a položením dlažby v kotelně.  Na realizaci akce byla vybrána firma  ERMONT HLINSKO, která poslední týden v červnu práce zahájila.

2877_p1150593.jpg2878_p1150596.jpg2879_p1150597.jpg2880_p1150600.jpg2881_p1150598.jpg2882_p1150609.jpg2883_p1150608.jpg2884_p1160297.jpg


2885_p1160299.jpg2886_p1160367.jpg2887_p1160634.jpg2888_p1160636.jpg2889_p1160633.jpg

ČTVRTÁ AKCE V ROCE 2019

.V květnu byla provedena výměna potrhaného oplocení u dětského hřiště s umělým povrchem, za dřevěnné hrazení - viz foto

2867_p1150938.jpg2868_p1150941.jpg2869_p1150949.jpg2870_p1150952.jpg2871_p1160106.jpg2872_p1160116.jpg2873_p1160128.jpg


2875_p1160138.jpg2876_p1160166.jpg

Další plánovaná akce roku 2019

Třetí  plánovanou akcí letošního roku   byl svod povrchových  a přívalových vod v PERÁLCI - v lípách - akci realizoval soukr. podnikatel LIBOR GREGOR z Kutřína. - viz foto

2859_p1150942.jpg2860_p1150943.jpg2861_p1150945.jpg2862_p1160270.jpg2863_p1160271.jpg2864_p1160274.jpg2865_p1160320.jpg2866_p1160321.jpg

OSLAVA 90.LET NAŠÍ SPOLUOBČANKY

Začátkem měsíce dubna oslavila naše spoluobčanka paní  MARIE FLÍDROVÁ své 90. NAROZENINY, v kruhu své rodiny, přátel a sousedů.

  Hodně zdravíčka a stále dobrou náladu, jí přišla popřát paní starostka Milada Drahošová spolu s členkami kulturní komise obce.

2776_p1150823.jpg2777_p1150824.jpg2778_p1150827.jpg2779_p1150830.jpg2780_p1150831.jpg2781_p1150832.jpg2782_p1150833.jpg


2783_p1150834.jpg2784_p1150835.jpg2785_p1150837.jpg

Montáž sněhových zábran

Začátkem dubna 2019 byla provedena montáž protisněhových háků na střeše obecní budovy čp. 40.

  Obec tím zajistila bezpečnost pro kolemjdoucí a jednoucí občany, v době zimního období.

2771_p1150812.jpg2772_p1150816.jpg2773_p1150819.jpg2774_p1160147.jpg2775_p1160149.jpg

Vestavba sociálního zařízení a další opravy

V měsíci březnu 2019 byla zahájena první akce roku 2019 - REKONSTRUKCE V BUDOVĚ OBECNÍHO S VESTAVBOU SICIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, kterou provedla firma Jiřího Albrechta z Kutřína.

Byla provedena rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů včetně elektrorozvodů a dalších souvisejících potřebných prací..

Do nově zrekonstruované kanceláře jsme se nastěhovali 19.června 2019.

2726_p1150708.jpg2727_p1150715.jpg2728_p1150718.jpg2729_p1150719.jpg2730_p1150726.jpg2731_p1150734-1-.jpg2732_p1150766.jpg2733_p1150769.jpg2734_p1150771-1-.jpg2735_p1150784-1-.jpg2736_p1150805.jpg2738_p1150822.jpg2770_p1160430.jpg2769_p1160432.jpg2768_p1160429.jpg2767_p1160433.jpg


2766_p1160131.jpg2765_p1150991.jpg2762_p1150633.jpg2763_p1150634.jpg2764_p1150636.jpg2761_p1150632.jpg2739_p1150631.jpg

9. DĚTSKÝ KARNAVAL

V sobotu 23.2.2019 se konal na sále v Perálci již v pořadí 9. DĚTSKÝ KARNEVAL tentokrát  

" NA HRADĚ A V PODHRADÍ".

Z přiložených fotografií vidíte, jak se děti vydováděly a užily si připravených soutěží včetně odměn, které obdržely.   . Karneval navštívila i paní KNĚŽNA.

Děkujeme pořadatelům.

2553_2019-unor-23.-053.jpg2555_2019-unor-23.-005.jpg2554_2019-unor-23.-044.jpg2556_2019-unor-23.-072.jpg2557_2019-unor-23.-009.jpg2558_2019-unor-23.-058.jpg2559_2019-unor-23.-157.jpg2560_2019-unor-23.-128.jpg2561_2019-unor-23.-185.jpg

2562_2019-unor-23.-216.jpg2563_2019-unor-23.-025.jpg2564_2019-unor-23.-112.jpg2565_2019-unor-23.-128.jpg2566_2019-unor-23.-111.jpg2567_2019-unor-23.-151.jpg2568_2019-unor-23.-169.jpg2569_2019-unor-23.-173.jpg2570_2019-unor-23.-374.jpg
2571_2019-unor-23.-571.jpg2572_2019-unor-23.-567.jpg2573_2019-unor-23.-159.jpg2574_2019-unor-23.-182.jpg2575_2019-unor-23.-184.jpg2593_2019-unor-23.-263.jpg2577_2019-unor-23.-205.jpg2579_2019-unor-23.-216.jpg2580_2019-unor-23.-222.jpg2583_2019-unor-23.-228.jpg


2581_2019-unor-23.-224.jpg2582_2019-unor-23.-226.jpg2584_2019-unor-23.-247.jpg2585_2019-unor-23.-254.jpg2586_2019-unor-23.-257.jpg2587_2019-unor-23.-273.jpg2588_2019-unor-23.-274.jpg2589_2019-unor-23.-276.jpg

2590_2019-unor-23.-282.jpg2591_2019-unor-23.-284.jpg2592_2019-unor-23.-292.jpg2594_2019-unor-23.-297.jpg2595_2019-unor-23.-299.jpg2596_2019-unor-23.-314.jpg2597_2019-unor-23.-320.jpg2598_2019-unor-23.-323.jpg2599_2019-unor-23.-328.jpg2600_2019-unor-23.-329.jpg

2601_2019-unor-23.-330.jpg2602_2019-unor-23.-333.jpg2603_2019-unor-23.-336.jpg2604_2019-unor-23.-350.jpg2605_2019-unor-23.-357.jpg2606_2019-unor-23.-365.jpg2607_2019-unor-23.-541.jpg2609_2019-unor-23.-542.jpg2610_2019-unor-23.-392.jpg

2611_2019-unor-23.-397.jpg2612_2019-unor-23.-604.jpg2613_2019-unor-23.-426.jpg2614_2019-unor-23.-431.jpg2615_2019-unor-23.-422.jpg2616_2019-unor-23.-559.jpg2617_2019-unor-23.-464.jpg2618_2019-unor-23.-496.jpg2619_2019-unor-23.-473.jpg

2620_2019-unor-23.-469.jpg2621_2019-unor-23.-491.jpg2622_2019-unor-23.-488.jpg2623_2019-unor-23.-527.jpg2624_2019-unor-23.-528.jpg2625_2019-unor-23.-505.jpg2626_2019-unor-23.-609.jpg2627_2019-unor-23.-615.jpg2637_2019-unor-23.-053.jpg

2629_2019-unor-23.-502.jpg2630_2019-unor-23.-000.jpg2633_2019-unor-23.-045.jpg2634_2019-unor-23.-033.jpg2635_2019-unor-23.-040.jpg2638_2019-unor-23.-112.jpg2639_2019-unor-23.-128.jpg

2640_2019-unor-23.-135.jpg2641_2019-unor-23.-138.jpg2642_2019-unor-23.-139.jpg2643_2019-unor-23.-152.jpg2644_2019-unor-23.-144.jpg2645_2019-unor-23.-377.jpg2647_2019-unor-23.-198.jpg2648_2019-unor-23.-418.jpg
2649_2019-unor-23.-426.jpg2650_2019-unor-23.-457.jpg2651_2019-unor-23.-417.jpg2652_2019-unor-23.-453.jpg2653_2019-unor-23.-457.jpg2654_2019-unor-23.-528.jpg2655_2019-unor-23.-548.jpg