Czech POINT

                                                    

            Pro výpisy z Czech POINTU nemusíte jezdit do města.   Můžete přijít na obecní úřad v úřední den ve středu nebo po dohodě se starostkou obce na tel. 724 180 911.

Co poskytuje Czech POINT:

 - výpis  z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 - výpis  z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 - výpis z ŽIVOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 - výpis z REJSTŘÍKU TRESTŮ                                      

 - výpis z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE   a další 

- správní poplatky za výpisy  dle z. č. 634/2004Sb.

  spr. poplatek za výpisy:                 

- za výpis z Rejstříku trestů         100,-Kč                                                                                   - - - - -ověření 1  podpisu                     30,-Kč                                                                                   - -ověření dokumentu- kopie          30,-Kč / stránka /                                                                   - -konverze dokumetu                      30,-Kč / stránka /                                                                     

   - změna trvalého pobytu            50,-Kč                                                                                      Děti do 15ti let jsou od poplatku za změnu trvalého bydliště osvobozeny.                            

  Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT  jsou určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné jí u vlastníka dané agendy / na př. výpis z KN na příslušném  katastrálním pracovišti, /výpis  z Rejstříku trestů přímo na Rejstříků trestů /

   DALŠÍ  INFORMACE  NALEZNETE NA STRÁNKÁCH  www.czechpoint.cz