Vodné a stočné

 VODNÉ A STOČNÉ  - v příloze neleznete  h i  s t o r  i  i   i současnou výši  na příslušný rok    z d e

Vodné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

DOKUMENTY:

SMLOUVA  NA DODÁVKU VODY A ODVÁDĚNÍ  ODPADNÍCH VOD:  - z d e

reklamační řád:    zde

Kanalizační řád  obce Perálec - zde


Směrnice obce Perálec, kterou se zavádí stočné na území obce Perálec - od 1.1.2017 - z d e


INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - z d e PLATBA  -  NA ÚČET: -    zálohu na vodné a stočné, můžete uhradit během roku bezhotovostně na účet obce č. 1141645309/0800 -

Varialibilní symbol pro platbu - 2310 a číslo popisné nemovitosti.

-příklad -číslo popisné 24 = VS 231024

- V HOTOVOSTI -  každý úřední den - středa 17-  20.00 hod.,nebo kdykoliv po  dohodě - tel. 724 180 911

   ODEČET VODOMĚRU SE PROVÁDÍ 1X ROČNĚ A VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO A STOČNÉHO ZA BĚŽNÝ ROK,  UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 10.PROSINCE  ZÚČTOVACÍHO ROKU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VODNÉ  NA ROK 2021  =  25,-Kč/m3

Stočné  PERÁLEC rok 2021 = 28,-Kč/m3


VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO A STOČNÉHO- ROK 2019  - z d e

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020