Pokračování kanalizace v Kutříně

Datum: 5. 4. 2022 | Počet fotografií: 11

 V roce 2021 byla provedena část kana\lizace - svodu dešťových vod mezi domy čp. 4 a 15 a v letošním roce bylo již zahájeno  pokračování od uvedených domů po zahradě p. Staňka.